Payment method: Visa Payment method: Maestro Payment method: American Express Payment method: Google Pay Payment method: ApplePay

✈ Gratis fragt inden for Danmark på alle ordrer over 599 kr.

Gennemse

Savner du information?

Email os på: kundeservice@greenbarkpets.com

– eller benyt vores kontaktside

Sociale medier

Sprog

Betal i

Bæredygtighed

En rejse, vi er stolte af at tage
med din hunds trivsel for øje

Vores kærlighed til hunde og naturen præger alt, hvad vi gør

Her hos Greenbark ved vi, at de oplevelser, vi deler med vores hunde i naturen, er kraftfulde. De bliver i vores erindring, de inspirerer os, og de bringer glæde, kærlighed og velvære både til vores hunde og til os selv. Dette bånd og samhørighed mellem mennesker, hunde og naturen præger vores virksomhedsværdier og styrer, hvordan vi driver vores forretning. For os handler det om at bidrage til en mere bæredygtig balance mellem lykkeligt hundeejerskab og bevarelse af vores naturlige miljø ved at tilbyde sikre og komfortable kvalitetsprodukter til hunde fremstillet af bevidste materialer.

A curvy path composed of alternating human footprints and dog paw prints in an SVG vector graphic.

Hvor langt er vi?

Som et bevidst brand har Greenbark netop begyndt sin rejse mod bæredygtighed. I øjeblikket lægger vi vægt på nøje udvalgte produkter, fremstillet af genanvendte, økologiske, naturlige eller certificerede materialer fra miljø- og etisk ansvarlige mærker. Vi benytter fragtfirmaer, der prioriterer bæredygtighed, og sender vores ordrer i genanvendt eller genbrugsemballage. Vores webshop er designet med fokus på brugervenlighed, hvilket gør det let for vores kunder at finde hundeprodukter, der matcher deres værdier, ved hjælp af filtre og værdi-ikoner. Derudover arbejder vi konstant på at forbedre vores kommunikationsstrategi for at skabe større gennemsigtighed om materialerne og processerne bag de produkter, vi fører. Dette giver vores kunder mulighed for at træffe velinformerede beslutninger i overenstemmelse med deres værdier og deres hunds behov.

Vi erkender dog, at vi stadig har en lang vej foran os. En af udfordringerne, vi står over for, er, at certificeringer og livscyklusanalyser, som begge er både dyre og komplekse, ofte ikke er mulige for alle miljø- og etisk ansvarlige mærker at opnå for deres enkelte produkter eller forretningsdrift. Dette kan gøre det svært for os at vurdere den fulde bæredygtighed af de produkter, vi indkøber, og sikre, at de lever op til vores høje standarder, selvom de er fremstillet af genanvendte, økologiske, naturlige eller certificerede materialer, der indikerer en vis grad af bæredygtighed.

Desuden fører mange af vores leverandører et omfattende udvalg af forskellige mærker og produkter, hvoraf nogle af disse måske desværre ikke lever op til vores høje standarder for miljømæssig og etisk ansvarlighed. Som en voksende virksomhed med begrænset indflydelse og forhandlingskraft kan det være svært for os at håndhæve vores ønskede leverandøradfærd til fulde.

A curvy path composed of alternating human footprints and dog paw prints in an SVG vector graphic.

Hvor er vi på vej hen?

Som en lille startup er vi dedikerede til at efterlade et meningsfuldt aftryk. Vi har sat os et mål om at opnå B-Corp certificering, selvom vi er opmærksomme på, at processen kan være kompleks og omkostningsfuld. For at sikre en gnidningsløs overgang har vi besluttet os for at fokusere på konkrete skridt, der er i overensstemmelse med B-Corp standarder, samtidig med at vi nøje overholder certificeringskravene. På denne måde sigter vi mod at forberede os bedst muligt til den kommende certificeringsproces.

Vores rejse mod bæredygtighed er formet af et globalt perspektiv, der integrerer forskellige discipliner og videnkilder. Vi stræber efter at implementere de bedste internationale praksisser på tværs af vores aktiviteter og lader os lede af specifikke søjler og standarder. Effektiv kommunikation er afgørende for vores bæredygtighedsindsats, og vi støtter os til FN’s vejledende principper for at formidle information om produktbæredygtighed og dermed styrke og muliggøre forbrugernes valg. Når det handler om ansvarlig styring af vores værdikæder, lader vi os inspirere af OECD’s seks-trinsramme for Due Diligence-vejledning for ansvarlig virksomhedsadfærd.

I 2024 fortsætter vi vores indsats for at forbedre vores kommunikationsstrategi og øge gennemsigtigheden for vores kunder. Vi ser vores rejse mod bæredygtighed som en løbende proces, der sigter mod at styrke vores kunders evne til at træffe informerede og bevidste valg, som matcher deres værdier og gavner deres hunde. Vi vil fortsat prioritere at styrke vores indsats for omhyggeligt at følge OECD’s retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd. Konkret vil vi fokusere på de første tre trin i rammen: 1) at integrere ansvarlig forretningsadfærd i vores politikker og ledelsessystemer, 2) at identificere og vurdere skadelige virkninger i vores drift, forsyningskæder og forretning samt 3) at stoppe, forebygge eller mildne skadelige virkninger. Vores mål er at fremme en kultur præget af gennemsigtighed og ansvarlighed i hele vores forretning, hvilket vil give både vores kunder og vores virksomhed mulighed for at gøre en positiv forskel i verden omkring os.

A curvy path composed of alternating human footprints and dog paw prints in an SVG vector graphic.

Partnerskaber

Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre og udvide vores sortiment af produkter, læringsressourcer og kommunikationsstrategier for at levere indhold og produkter, der er både engagerende og relevant for vores kunder. Vi sætter stor pris på både nationale og internationale partnerskaber samt feedback fra vores kunder, da vi tror på, at vi sammen kan bidrage til at gøre verden til et bedre sted for vores pelsede venner. Hvis du deler vores værdier og er interesseret i ægte tværgående samarbejde eller deling af ideer, så tøv ikke med at kontakte os via vores kontakt side. Vi glæder os til at forbinde med ligesindede fortalere for hundevelfærd, naturen og bæredygtig udvikling.

Ved udgangen af 2024 vil vi evaluere vores fremskridt, justere vores strategier og planlægge vores indsats for de kommende år. Vi forpligter os til at fortsætte med at bidrage positivt til miljøet, støtte hundes trivsel og gavne vores kunder og lokalsamfund.

Confirm your subscription

Almost finished… We need to confirm your email address.

To complete the subscription process, please click the link in the email we just sent you.

If you can’t find the email, make sure to check your Spam folder.

We look forward to you joining our community!

Best barks

The Greenbark  Team

This product contains content produced according to the Mass Balance Approach.

As a dog owner, you might be surprised to learn that the products you use to care for your furry friend could be contributing to greenhouse gas emissions. However, the mass balance approach offers a solution to mitigate the environmental impact of the chemical industry and transition towards sustainable practices.

This approach involves mixing both renewable and non-renewable feedstocks in the chemical production process while ensuring that the amount of sustainable feedstocks used is certified.

While the mass balance approach allows companies to continue using non-renewable feedstocks at a reduced rate, proponents argue that it provides a more realistic and achievable pathway towards sustainability.

Despite some criticisms, the mass balance approach offers a practical and scalable tool for promoting sustainability in the chemical industry and represents a significant step towards a more sustainable future.

FURTHER READING

If you’re interested in learning more about this approach, here are some  links to helpful resources :

The Genuine Italian Vegetable Tanned Leather Consortium promotes sustainable and ethical leather production practices in the Tuscany region using traditional vegetable tanning methods that ensure no animals are killed for their skins.

Highlights of Tuscan Vegetable Tanned Leather

  • Made with natural extracts from chestnut, mimosa, and quebracho trees.
  • Produced in Tuscany, Italy, where the art of vegetable tanning has been practiced for centuries.
  • The production process adheres to strict European standards for environmental and social responsibility, ensuring minimal impact on the planet and the communities involved.
  • Products made with Tuscan Vegetable-Tanned Leather are free from harmful chemicals and meet high standards for animal welfare.
  • The leather is durable, with a unique character that develops over time as it ages gracefully.
  • The use of Tuscan Vegetable-Tanned Leather supports the local circular economy, preserving a tradition that is deeply rooted in the Tuscan territory.

FURTHER READING:

For more information on the Consortium’s commitment to sustainable and ethical leather production practices, please visit their website at https://www.pellealvegetale.it/en/.

Alternatively, you can refer to our brief overview of their initiatives by clicking here.

This product contains leather trademarked by The Genuine Italian Vegetable Tanned Leather Consortium.

The Genuine Italian Vegetable Tanned Leather Consortium promotes sustainable and ethical leather production practices in the Tuscany region using traditional vegetable tanning methods that ensure no animals are killed for their skins.

Certification Standards

The Consortium’s certification standards are designed to ensure that products are made using traditional vegetable tanning methods and meet social, environmental, economic, and cultural criteria that prioritize fair labor practices, environmental sustainability, local economic support and the preservation and continuation of traditional techniques and craftsmanship that has been passed down for generations.

By adhering to these principles, the Consortium ensures that its member organizations produce high-quality leather goods that are both culturally and environmentally sustainable.

Transparency and Traceability

Through this certification process, the Consortium also aims to create greater transparency and traceability throughout the supply chain, giving consumers the ability to make informed decisions about the products they purchase.

The Consortium’s guarantee label, “Pelle Conciata al Vegetale in Toscana,” is an anti-counterfeiting label with a unique serial number that allows consumers to verify the authenticity of their products, while also providing information about the materials and production processes used.

Sustainability and Responsibility

By prioritizing sustainability and transparency, the Consortium hopes to create a more sustainable and responsible leather industry that values both people and the environment.

FURTHER READING:

For more information on the Consortium’s commitment to sustainable and ethical leather production practices, please visit their website at https://www.pellealvegetale.it/en/.

What is silicone made of?

Food grade silicone is a type of silicone that is safe for use in food preparation, storage, and cooking. It is made from a combination of silicon, oxygen, carbon, and hydrogen. The raw materials for food grade silicone are obtained primarily from silica, which is a naturally occurring mineral.

Where is silicone manufactured?

Food grade silicone is manufactured in a variety of locations around the world, including Asia, Europe, and North America. The production process involves mixing the raw materials together and then curing them under heat and pressure.

How sustainable is silicone?

The sustainability of food grade silicone production depends on a number of factors, including the source of the raw materials and the energy used in the manufacturing process. In general, food grade silicone production is considered to be relatively sustainable when compared to other materials, such as plastic. The main issues with silicone is that it’s not curbside recyclable; its production process uses fossil fuels and requires a large amount of energy; and it doesn’t biodegrade. 

Is silicone more sustainable than plastic?

Silicone is often considered to be a more sustainable alternative to plastic, as it is durable and long-lasting and while not perfect, the silicone production process does cut down on fossil fuel usage compared to plastic. Additionally, unlike plastic, silicone does not create microplastics or release harmful chemicals when it is heated or exposed to sunlight and other environmental forces.

Silicone sustainability claims

To claim sustainability, a silicone product must be certified by an independent organization that verifies the product has met certain sustainability standards. These standards may include the use of renewable energy, the sourcing of raw materials, and the product’s recyclability and biodegradability.

Is silicone biodegradable?

Silicone is not biodegradable, meaning it does not break down naturally in the environment and can create additional waste if not managed properly. 

Can silicone be recycled after use?

If you want to recycle silicone at home, you can do so by taking it to a recycling center or by sending it to a company that specializes in recycling silicone. It is also possible to recycle silicone by using it as a feedstock for energy production. Alternatively, you can try to upcycle your silicone product by giving it a new purpose, like using a silicone dog bowl as a flower or plant pot.

So is silicone actually sustainable?

In summary, food grade silicone is a safe, sustainable material that is made from natural resources, and it can be recycled and repurposed. It is a better alternative to plastic in terms of its durability, chemical emissions, and energy consumption. To ensure that a silicone product is sustainable, it should be certified by an independent organization. In addition, due to the non-biodegradability of silicone, minimal environmental impact from its use requires that careful management and responsible recycling should always be practiced.